top of page

סדנאות גיבוש צוות

הדרך היחידה המאפשרת לחברות וארגונים גדולים להגיע להצלחה היא השקעה בעובדים ובסביבת העבודה. סיפוק ותקשורת יותר טובה, סיעור מוחות מסעיר, התחדשות וגילוי אנשים יצירתיים – זאת המשימה הבאה!

ופתאום מרגישים צורך בסדנא לגיבוש צוות 

כלכלת השפע מזעזעת חברות וארגונים שונים ומטלטלת את מקומות העבודה. סביבת העבודה משתנה, מידע נעשה נגיש לכולם ומצוי בשפע, קל לאנשים לעבוד ביחד בין אם הם באותו החדר ובין אם חלקם עובדים מהבית או ביבשת אחרת, לכל אחד מהעובדים יכולה להיות השפעה רבה ללא קשר למעמדם ותפקידם בחברה.

כאן בא הצורך באווירה טובה, אנרגיות חיוביות של עשייה ותפוקה ברמה גבוהה, וגיבוש הצוות בחברה.

פחות הגבלה לתפקיד מסוים על פי הגדרות המבנה הארגוני, יותר לקיחת סיכונים בהתנסויות חדשות ופחות עונשים ופיטורין על כישלונות.

כיום, העובדים משתעממים מהר מתפקידם ואינם שותקים כאשר אינם מסכימים לדברים מסוימים. היום, יותר מתמיד ההשקעה בצוות העובדים וסביבת העבודה תקבע את קצב השגת היעדים בכל ארגון / חברה.

יש צורך ברעיון ליציאה, זה הזמן...

דברים לא יקרו מעצמם - הם צריכים את עזרתך בכך!
 קבל 18 טיפים 
לשיפור ופיתוח צוות מנצח