top of page
טיול אופניים מאורגן בחצרים.jpg

טיול אופניים מאורגן בגן הפסלים בחצרים

יוזמי "דרך הפסלים", האמנית והאוצרת מרגה פישטיין ובעלה ישראל, הזמינו את מיטב אמני ישראל להציב בצידי הדרך ובגבעות שמסביב, יצירות המביעות אמירה אמנותית המתייחסת לסביבה ולמרחב.

גן הפסלים נפרס על מרחב גדול מאוד שסובב את קיבוץ חצרים, במהלך הרכיבה ניתן לראות עבודות יצירה שמתמזגות עם הנוף והדימיון.

מרחבי הנגב פרוסים ברוחב לב, דבר שמחבר אותנו לקיבוץ אולי העשיר ביותר בארצנו הקטנה, את עושרו הוא יצר ממפעל נטפים והיום הקיבוץ פרס את עסקיו על מיזמים שונים אחד מהם הוא גידול ויצירת שמן מצמח החוחובה אותו נוכל לראות במרחב בזמן הרכיבה.

השם חצרים מופיע כבר בתנ"ך. במשמעות של משכנות רועים. "וְכָל- הֲחצרים, אשר סביבֹות הערים האלה, עד- בעלת באר, ראמת נֶגב: זאת, נַחלת למטה בנֵי- שמעֹון— למשפחֹתם" יהושוע יט ח

טיול אופניים מאורגן בחצרים.jpg

תיאור מסלול במפת טיול אופניים מאורגן: בגן הפסלים בחצרים

טיול אופניים מאורגן-בגן הפסלים חצרים.jpg