top of page
חוויה מדברית- צל הדרך

טיול במדבר

המדבר מדבר אלינו בכל רגע ורגע, בכל שול ורגב, אך לא סתם מדבר, אלא מדבר אלינו באופן אישי. כל מה שאנחנו צריכים לעשות הוא להיות קשובים ולהאזין למסר.

חוויית מדברית

לטיולים של צל הדרך יש אופי מיוחד המהווה צומת דרכים בין "אימון" לבין חוויית הטבע. יגאל בן דניאל הינו מומחה אמיתי להתבוננות בסביבה. באחד מהטיולים כאשר הוא שואל את המשתתפים "מה תקחו מהטיול הזה?" התגובה המיידית (אם לא לומר האינסטינקט הראשוני) היא לומר "תמונה של המדבר", "את האבן המיוחדת הזאת" ולאט לאט במהלך השיחה נחשפים רבדים עמוקים יותר בתודעה, הקליפות נבקעות והמשתתפים מעמיקים יותר ויותר ותשובותיהם משתנות בהתאם; "את השלווה הזו", "את הנועם שיש כאן" ו"את מה שיש בינינו".
לכן חשוב לצאת לדרך, לבחור מסלול, לגלות את הסביבה ולבסוף למצוא גם את עצמך.

bottom of page