top of page

כשרון מנצח משחקים, עבודת צוות ואינטליגנציה
לוקחות אליפות.
מייקל ג'ורדן

יום גיבוש לחברות - פעילות גיבוש לצוות

יום גיבוש לשיפור איכות וביצוע משימות העבודה בחברה. עברו הזמנים של תיאור מפורט ודקדקני של המשימות המוטלות על העובד תוך הקפדה על ביצוע כל הוראה ככתבה וכלשונה, היום כל מנהל שואף לתת משימות עבודה גמישות המאפשרות יוזמה אישית ואתגר.

יום גיבוש לחברות

יום גיבוש לחברות מאמן את צוות העובדים להנעת תהליך ולהביאו לידי ביצוע.

בשאיפה למצוינות בחברה, ולמימוש הפוטנציאל של כל עובד בחברה, על המנהל לפתח ולשפר את: מערכות היחסים בין העובדים, המוטיבציה, והמיומנות בין ציוותית, והרווחים...החשוב מכל לקבל בווסט של אנרגיה בכלל העובדים.

 

שלוש סיבות טובות ליזום יום גיבוש לצוות העובדים בחברה:

  • ביום הגיבוש הצוות יפתח מחויבות למשימות ולחברים המשתתפים.

  • צוות העובדים ימצא דרכים יצירתיות, חשיבה מחוץ לקופסה ויעשה מאמץ לעבוד בשיתוף פעולה.

  • ישפר את הערכתו ונאמנותו לחברה.