top of page
Image by Andrew Haimerl

Alex Young

צל הדרך - ללא רקע וכותרת משנה.png

פרטים להתקשרות והתמחות

טלפון נייד

050-5405049

דוא"ל

כותבת למשלוח

הבציר 1 מושב בני דרום ת.ד. 19

תחילת פעילות של החברה

1994 מרץ

התמחות

בניית סדנאות לפיתוח צוות, בניית ימי גיבוש לקבוצות, מורה דרך מוסמך, מעביר הרצאות ולימוד בידיעת הארץ והסביבה