top of page

 "מטרה ללא ציר זמן היא רק חלום" 
רוברט הרז'ווק

18 טיפים: לשיפור ופיתוח צוות מנצח

במדריך זה נבחן את אבני הדרך לבניית צוות מצליח ונעניק לכם 18 טיפים שישפרו את עבודת הצוות. 

מה הופך צוות טוב לצוות מצוין?

מחקר שהתפרסם ב Harvard Business Review משנת 2012 חקר דפוסי תקשורת בצוותים הנראים דומים זה לזה, במשך שישה שבועות. הנתונים שנאספו חשפו מהם המאפיינים העיקריים של הצוותים המצליחים יותר:

•    תרומה שווה של כל אחד מאנשי הצוות

•    לצוות הייתה אנרגיה חיובית גבוהה

•    חברי הצוות תקשרו ישירות זה עם זה

•    חברי הצוות דיווחו זה לזה על ממצאיהם

החוקרים אף מצאו כי תקשורת יעילה חשובה יותר להצלחת הצוות מכישרון האנשים הבונים אותו, לכן שיפור דפוסי התקשורת בצוות יוביל בהכרח לשיפור עבודת הצוות. המפתח לשיפור עבודת הצוות כולל היבטים נוספים כגון ניהול הדינמיקה הקבוצתית, עידוד לקיחת אחריות ועידוד  התפתחות וצמיחה.

מוטיבציה לתרומה – זרז לפיתוח עסקי

מה בעצם עומד בבסיס המוטיבציה של אדם, לתרום לפרויקטים קהילתיים ועסקיים, כאשר לא מונח לנגד עינו כל גמול?

 

מסתבר, שהסיפוק שאנו מקבלים מתרומה לתחום הקרוב לליבנו – גדול יותר לעיתים מפרס כספי.

עם זאת, אין כל סתירה בין השניים. במקרים רבים, התגייסות לפרויקט ללא כל מטרות רווח – עלולה להוביל לצבירת מוניטין ולרווח בטווח ארוך.

למשל, מערכת ההפעלה Unix החינמית והפתוחה, שנדונה מקודם, שימשה לחברות כבסיס לפיתוח מערכות הפעלה מסחריות, כאשר הבולטת שבהן היא macOS  של חברת אפל. דפדפן גוגל כרום, הנפוץ בעולם, מבוסס אמנם על טכנולוגיית קוד פתוח, אך משלב בתוכו גם רכיבים מסחריים.

המוטיבציה האנושית טומנת בחובה רצון לתרום, לפתח ולהתפתח. הרצון לזכות בגמול אישי, אינו בהכרח מתנגש עם האינטרסים של הקהילה – ולעיתים אף הולך עימם יד ביד, בהרמוניה מופלאה.

רחף מעל התמונה - מעבר בקליק