תופתעו לגלות שדרך המשחק מתעוררות כל התכונות של צוות

לראות את החברים בצוות מזווית אחרת, לגלות יתרונות בחברים

רחף מעל התמונה 

כמנהל יש קפיצות שניתן לעשות רק עם הצוות שלך