top of page
צל הדרך- שימור עובדים

כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן.

חשוב לבדוק
שכל הנרות דולקים

תובנה שנוצרה בפיתוח מנהלים 2019

הכשרת מנהלים לשימור עובדים

  • שימור ופיתוח עובדים במקום גיוס עובדים חדשים

  • פחות אנרגיה: תהליך זה דורש הקצאת משאבים יקרים, זמן וכסף בכדי לאתר עובד.

  • יותר מוטיבציה: לעובדים הקיימים, גאוות יחדה או צוות.

  • חיזוק העובדים: טיפוח מצוינות.

  • חופש פעולה: יוזמה ויצירתיות.

  • כבוד ואמון: עובדים רוצים להרגיש שהעסק מכבד אותם וסומך עליהם.

  • גמישות: גמישות היא דרך של חשיבה והתנהלות ארגונית.

  • תנאי העבודה: אווירה טובה ומכבדת, תקשורת פתוחה, שכר המותאם למקובל בשוק העבודה.

צעדים אסטרטגיים, בזמן הנכון, לשימור עובדים:

 

תהליכי פיתוח מנהלים הם כלי רב השפעה בפיתוח הארגוני. הרבה דובר על חשיבות השדרה הניהולית  לתפקוד מיטבי של הארגון, אולם עדיין יש נטייה לצפות שמנהלים יגיעו מוכנים לתפקידם. זה לא מגיעה בחבילה...

כאשר זה לא קורה וכדאי להפנים את זה כמה שיותר מהר.

אחד הנושאים החשובים שראוי להשקיע בהם הוא נושא חניכת עובדים ומשוב. לעיתים, כל שימור העובדים ושיפור הביצועים של הארגון יושב על זה. כאשר מנהלים יודעים לעשות זאת, העובדים מתפתחים, מתקדמים, וכך גם הארגון.

כאשר מנהלים מתחמקים, בורחים מהמטלות האלו, הארגון דורך במקום או אפילו הולך ומדרדר ויש נשירה של עובדים.

אתגרי הניהול הינם דבר דינאמי. העולם הולך ומשתכלל והופך להיות מורכב יותר. המנהלים נדרשים כל הזמן לפתח ולעדכן את הגישה שלהם, כדי להניע, לחנוך, לבקר ולקדם תהליכים בצורה טובה יותר. הם צריכים  להיות באמת מוכשרים, יותר חדשנים, יותר גמישים, יותר זריזים ויותר אנושיים.

לשיפור המצב: 

אחד הקריטריונים המרכזיים הוא פיתוח המודעות לאינטליגנציה רגשית זה המודעות העצמית. בדרכים רבות, הקריטריון הזה הוא אבן הראשה לשאר הקריטריונים.

כדי להיות מודעים לרגשותיהם של אחרים, עליכם להיות מודעים קודם כל לרגשותיכם.

 

התהליך:

מצד המנהל ,לעובד יש סנסורים ,למה שמתרחש.

לפני שעובד מתחיל לעבוד על מכונה או על המקלדת הוא צריך לקבל הכשרה ספציפית, להיבחן שהבין וקלט את הדברים ואז לקבל הסמכה.

המפתח

חפשו מה אתם יכולים לעשות כדי שיהיה לעובדים מעניין, שיהיה להם רצון להישאר, לראות את עתידם בחברה המתפתחת כבית.

חונך מלווה

עובד וותיק שההנהלה סומכת עליו. באחריות העובד החונך שתכנית ההכשרה תתבצע, הוא יהיה גם האוזן הקשבת לעובד החדש וצריך להכשיר אותו לעשות כן.

*נכון יהיה לתגמל את העובד החונך על חניכה מוצלחת.

·         עובדים חדשים שיגיעו למקום עבודה בו לעובדים הוותיקים יש תחושת סיפוק, יבחרו להישאר במקום.

הכשרה לעובד:

ראשית, כל עובד, צריך לקבל תכנית הכשרה מסודרת וברורה עם לוח זמנים.

יודע לדרוש, יודע לתת יחס אישי שווה וקשוב לסביבה.

השיטה:

 

המנהלים יבצעו תרגילים אישיים וקבוצתיים שבסיומם תנותח הפעילות תוך השלכה מהשטח להתמודדות היום-יומית.

נרגיש את החוויה של העובד    -    נרגיש את החוויה של המנהל.

נראה דרכים שונות להובלת העובד במשימה גם מורכבת.

בגמר כל משימה, נוכל להתבונן בעשיה , נפתח דיון ונאסוף לארגז כלים ערכים ותובנות.

 
bottom of page