top of page
20211125_131701.jpg

"תעבוד עם אנשים שאתה יכול ללמוד מהם."

פיתוח צוות מורים

פיתוח צוותי הוראה וחדרי מורים

תפקיד המורה הינו מורכב וקשה. ההתמודדות עם הילדים, ההורים, הגירויים החיצוניים (מכשירי הסלולר), הלחץ של המערכת ודרישות התפקיד הופכים את משרת המורה או המחנך למאתגרת במיוחד. הוותק והניסיון משפרים את יכולת ההתמודדות אך גם מייצרים שחיקה ועייפות טבעית.

לאורך השנה ובמיוחד בתקופות הפגרה (קיץ) מנהלים ומנהלות רבים מפנים משאבים (זמן וכסף) לקיום תהליכים של פיתוח צוות, תהליכים שחלקם מקצועיים, חלקם בתחום המיומנויות הרכות וחלקם פשוט כיף טהור לצורך מילוי וחידוש המצברים.

תהליכי פיתוח צוות מורים יכולים להתקיים גם לאורך השנה, בזמנים המוגדרים לכך ע"י המערכת החינוכית, למשל במסגרת "חדר מורים לומד" וכו'.

 

כמו בכל תחום הדרכתי גם במקרה של פיתוח צוות הוראה נעסוק בשתי שאלות חשובות: מה ואיך ? מה התכנים המועברים ואיך מעבירים אותם !

 

באחריות המורים בבתי הספר לוודא שהתלמידים ישתפו פעולה עם חבריהם. שיתוף פעולה זה מפתח תחושה של עבודת צוות בקרב התלמידים אשר מסייעת להם מאוד בחייהם העתידיים.מתוך התנסות המורה יוכל להיות מוביל ומנהיג את הדרך כלפי דור ההמשך.

השאלה הראשונה עוסקת בתכנים: ישנם עשרות נושאים שיכולים להתאים לקהל היעד, ממיומנויות רכות ועד להכשרות מקצועיות. חברת 'צל הדרך' מומחית בהעברת תכנים לחדרי מורים:

 

תקשורת בין אישית

סבלנות וסובלנות

הקשבה

יצירתיות ויציאה מהקופסא

אינטליגנציה רגשית

פסיכולוגיה חיובית

תהליכי שינוי אישיים וצוותים

קבלת השונה- טיפול בשיפוטיות יתר

מוטיבציה בקרב עובדים שחוקים ועוד נושאים רבים...

עבודת צוות היא אחד הגורמים החשובים ביותר במערכת חינוך. מורים צריכים לנסות לבנות עבודת צוות חזקה בבתי הספר שלהם. צריכה להיות להם ניהול טוב כלפי חדר המורים. כמו כן, עליהם להיות מודעים למתרחש בחיי התלמידים ולדעת כיצד להתמודד עם מצבים כאלה על ידי מתן התמיכה הנדרשת להם.

כשאתה חלק מצוות וכאשר אתה יכול לסמוך על חבריך לצוות, זה הופך את העבודה המשותפת כדי להגיע למטרה משותפת להרבה יותר קלה. עבודת צוות דורשת אמון וכבוד הדדי; חברי צוותים מצליחים מאמינים זה בזה ונהנים מעבודתם.