top of page
PICT0012.jpg

טיול אופניים מאורגן בשדה בוקר

מרחב שדה בוקר, טומן בחובו, מסלולים מגוונים במינימום הפרעה לטבע המרשים, נחל צין, נחל חווארים, עין עקב,עין עובדת, בן גוריון, צריף פולה ועוד...

כאשר אתה אומר שדה בוקר אתה נזכר מיד בראש הממשלה הראשון למדינת ישראל. באמת המקום המגורים של פולה ודוד יוצרים מגנט, כיצד אדם שחי במרכז הארץ יורד לגור בנגב?

לבקר באחוזת הקבר סמוך למצוק של נחל צין, יוצר חיבור כפול להגיע ולראות את המקום.

בכל רגע במהלך היום הנוף משתנה ביחס ישיר לכמות האור שהשמש מפיקה.

בנוסף יש את הטבע שרק יד גדולה מסוגלת לפסל את הנוף כמו שהוא עומד כדוגמן. ברור שיש גם מסלולים כגון נחל חוואריםהר צרורעין עקב המעולה לרחצה בכל יום שחם באזור... כדי להגיע ולבקר במקום.​

IMG_5408.jpg

מפת טיול אופניים בשמורת שדה בוקר-שדה צין.

טיול אופניים בשדה בוקר -בשדה צין.jpg