top of page

סדנאות שטח ODT
הנעת תהליכי שינוי בשטח, בעזרת הטבע

סדנאות שטח ODT והחיבור לסביבה בשטח הפתוח מאפשרים יצירת מיקרוקוסמוס חברתי ליצירת תהליכים. משחקים ותרגילים אישיים וקבוצתיים בסדנאות מספקים מפגש ייחודי עם סיטואציות חדשות על מנת להשיג מטרות ויעדים אישיים, קבוצתיים וציוותים. במהלך היצאה נוכל לבחון את הסביבה מזווית ראיה שונה.

סדנאות שטח ODT רקע

כתוצאה מההתנסויות בסדנאות שטח ODT עוברים המשתתפים תהליך שינוי ייחודי של פיתוח אישי וקבוצתי.

בסיום כל תרגיל מקיימים מנחי הקבוצות תהליך של עיבוד קבוצתי ואישי, בו מנותחת הפעילות, תוך התייחסות להתרחשויות בשטח והשלכתן על חיי היום יום.

בחברת "צל הדרך" אנו מתמחים בבניית סדנאות שטח ODT בהן תוכנית המתאימה לדרישות ולצרכי הלקוח. האתגרים בפעילות מותאמים לקהל היעד הספציפי, לרמת המיומנות, ולרמת היכולות הפיסיות .

אנו בצל מכוונים בעיקר:

ניתן לקבל יעוץ לפעילות ODT

.נשמח לעזור לכם לגבש את הרעיון, להביא אותו לידי ביצוע