top of page

"לכל מנהל יש אופי ויתרון יחסי" 

הדרך היחידה המאפשרת לחברות וארגונים גדולים להגיע להצלחה היא חדשנות והשקעה במנהלים תחרותיים. 
סדנאות לפיתוח מנהלים יצירתיים מאפשרות אימון ולימוד בנושאים כמו: ניתוח, עבודה עם נתונים וקבלת החלטות עם דחף להצטיין ולעולם לא להסתפק במצב הקיים.  

"אני מאמין בדרך ונכון לשלם את מחיר הצעידה בה".


מנהיגות, כאשר היא נוכחת, יש לה שני מבחני תוצאה. 

הראשון, עוד אנשים מצטרפים. 

השני, מנהיגים מסוגלים להניע לפעולה אחרים לעשות דברים שהם לא בהכרח  רגילים לעשות.

 • פיתוח צוות- אימון במנהיגות

 • כיצד בונים ומפתחים מנהיגות בצוות.

 • הנהגת צוות – חלוקת תפקידים, סמכות ואחריות בעבודת הצוות.

 • גיבוש מטרה, יעדים וערכים משותפים לצוות.

 • כיצד מפתחים גמישות ויצירתיות בהובלת הצוות.

 • הכרת המרכיבים להשגת יעדים ומצוינות בצוותך.

 • עיצוב שפה, נורמות עבודה מוסכמות בצוות.

 • פיתוח מיומנויות לניהול תקשורת אפקטיבית בצוות.

 • שיתוף פעולה מול תחרותיות, קבלה הדדית ומתן אמון.

 • התמודדות עם קונפליקטים בין ראש הצוות לצוות.

 • משך הפעילות יום-יומיים.

סדנת פיתוח מנהלים במפגש אחד או יותר : ניתן לעבוד על מרכיב אחד או יותר בהתאם ללוח הזמנים.
הערה חשובה:
ניתן לא פעם לצאת לאוורור יחד, לא צריך בכל מפגש את העמקה. (החפירה)
המפגש עם המנהלים, במקום הנכון, עם המשקה הנכון, מביא לתוצאות מצוינות,
לחיבור וחיזוק הקשרים .