top of page

 
"אתה אף פעם לא מבוגר מדי מכדי להציב לעצמך מטרה חדשה או לחלום שוב מחדש" 
ק.ס. לואיס

סדנאות משחק למנהלים, גיבוש ופיתוח צוות מנהלים על ידי משימות קבוצתיות .

נתחבר לטבע האישי של המנהלים, נביא לתובנות חדשות, ונפעיל חושים רדומים.

לא קל לאסוף חבורה של יצירתיים חכמים ולנהל ישיבות מנהלים אפקטיביות, אסטרטגיה נכונה, ולפעול במתואם כדי להצליח.

הצמיחה חשובה יותר מהכל.

לכל אחד תפקיד במשחק ההצלחה, לבנות מוצר או שירות, להבין את הנפשות הפועלות ואת הכלים, המכשולים, הבעיות...פיתוח מחזורי ונמשך הוא החלק החשוב ביותר בהצלחת המיזם, לכן צל הדרך מציעה לא רק סדנת משחקים אחת אלה ליווי מתמשך וסדנאות משחקים רבות לשיפור מתמיד בדרך אל ההצלחה.

סדנאות בהם הפעלות ומשחקים למנהלים שמטרתם פיתוח עבודת צוות, פיתוח מיומנויות מנהלים ויום גיבוש.

לכל צוות יש מנהל צוות שהוא חלק החשוב ביותר במכלול.

במפגש הצוות עובר תהליך של הבנה,ולקיחת אחריות בחיפוש לפיתרון הבעיה.

המנהל עובר תהליך מורכב, פעם אחת כאחד מהצוות ופעם שנייה הוא מתחיל להכיר את הצוות מזווית שונה, את היתרון הסמוי שיש בכל איש צוות.