top of page
צל הדרך: סדנה לפיתוח צוות

חלוקי נחל נמשלים לצוות עבודה:
חלוקי נחל הן אבנים שנשחקו ועצבו מחדש בחיכוך מקביל, כל אחד השתנה בצורתו וגודלו, תרומה הדדית...
יגאל בן דניאל

בניית צוות מנצח הוא חלומו של כל מנהל, הזמן המתאים ביותר לבניית
צוות מנצח הוא לפני ביצוע הפרויקט

מערכת היחסים בין חברי הצוות

בנו מערכת יחסים ציוותית מתפקדת באמצעות סדנאות לפיתוח צוות.

היכרות אישית עם הצד השני עוזרת מאוד. הרבה יותר קל לייחס כוונות שטניות למשהו מופשט ובלתי ידוע המכונה ״הצד השני״ או "העובד שאחראי על..." מאשר למישהו שמכירים אישית.

 

שיח עם חבר ללימודים או אפילו עם חבר של חבר שונה משיח עם אדם זר במקום העבודה.

ככל שתמהרו להפוך את ה"עובד הזר" למישהו שאתם מכירים כך יהיה איתו קל יותר. יהיה קל יותר להבין את מניעיו ונקודת המוצא שלו. יהיה בין חברי הצוות בסיס של אמון שאפשר להסתמך עליו, תוכלו לתקשר ביניכם בדרכים מוכרות ונוחות. יהיה לכם קל יותר לפרוק מתח בעזרת בדיחה או הערה לא רשמית.

אחת המטרות החשובות בסדנאות של צל הדרך לבניית צוות מנצח היא הכרות אישית בין המשתתפים, באמצעות יציאה אל הטבע אפשר להגיע לתוצאות מעולות!

 

הזמן המתאים ביותר לבניית צוות מנצח הוא לפני ביצוע הפרויקט

הזמן המתאים לבניית צוות מנצח ומערכות יחסים בין העובדים הוא לפני תחילת הפרויקט. להכיר את החברים, לגלות תכונות חדשות, לגלות מה אוהבים ומה לא אוהבים. למצוא דרכים להיפגש בצורה לא רשמית.

רחף מעל התמונה