top of page
Image by artem belinski

"אין סכין מתחדדת אלא בירך של חברתה". בראשית רבא

סדנאות  Indoor / Outdoor לשימור צוות עובדים

בואו ללמוד לשמור על צוות העובדים ולהפסיק לדאוג לעובדים חדשים,

סדנאות ODT או INDOOR  למנהלים ולצוות עובדים שמטרתן: שימור עובדים.

שימור עובדים בסדנאות ODT

סדנאות צל למנהלים ולצוות עובדים שמטרתן: שימור עובדים.אם הגעתם לכאן אתם בטח מחפשים דרך ופתרון לבעיית תחלופת עובדים אצלכם בארגון.

  • מתמודדים עם בעיית תחלופת עובדים?

  • צריכים עזרה עם שימור העובדים בחברה?

  • רוצים לדעת איך לשמר עובדים?

אם הנתונים מראים שעובדים רבים עוזבים את הארגון, התחלופה גדולה וההכשרות אין סופיות...​

אם אתם לא יודעים היכן הבעיה ואיך משמרים עובדים אז סדנאות ODT של צל הדרך יכולות ללמד ולעזור!​

להלן עקרי הדברים שישמרו את העובדים בארגון, ישפיעו על ביצועי העובדים ועל התקדמות הפרויקט:  פתח את התובנות בהמשך.