top of page

טיול אופניים ביער חרובית

טיול אופניים ביער להב.jpeg

טיול אופניים מאורגן יער חרובית-תל צפית

ביער חרובית יש גם אורנים .ביער חרובית ניתן למצוא פינות שקטות ובסיס ליציאה למגוון מסלולים. המסלול מכוון לתל צפית-הפיל הלבן.

יער חרובית נטע ע"י קק"ל בשנות החמישים למדינת ישראל עולים חדשים שתלו עצים כעבודה מעודפת כדי להביא פרנסה ואוכל למשפחתם. היה מתפרס על שטח גדול מאוד, נוכל למצוא עצי אורנים, חרובים, שקדיות וחורש טבעי של קידה שעירה אלת המסטיק ועצי אלון. ביער חרובית יש הרבה שבילי אופניים לרוכבים הפרטיים, אנחנו נמליץ על טיול סובב תל צפית הוא תל פלשתי ,לפי החפירות מגלים שזאת עיר בשם כפר גת, משם יצא גולית למלחמה עם דוד.במקום יש חפירה ארכיאולוגית גדולה ביותר.

טיול אופניים מאורגן ביער חרובית.jpg

תיאור מסלול במפת טיול אופניים : ביער חרובית-תל צפית