top of page
סדנת פיתוח צוות

"השאלה שאני שואל את עצמי כמעט בכל יום היא, האם אני עושה את הדבר הכי חשוב שאני יכול לעשות?"
מארק צוקרברג

ארגון עסקי מתפתח למעשה עם נוכחות העובדים המנוסים והמוסמכים ביותר שלו. עם זאת, הזנחת הקונפליקטים ביניהם עלולה לגרום במקרה הטוב לפגיעה בפוטנציאל של החברה הנשענת על עובדיה המנוסים והכשירים ביותר. את המקור לקונפליקטים מסוג זה ניתן לייחס למספר גורמים, כגון גיל, אחריות בעבודה וערכים מקצועיים. למשל, לאיש עסקים באמצע שנות ה-30 לחייו שהוא מנכ"ל חברה בינונית עשוי להיות מספר עובדים בשנות ה-50 לחייהם. כאשר לשני הצדדים יש דעות שונות בנושאים חשובים, הם עלולים להתנגש ואף לפגוע במוניטין ובקריירה שלהם.

הגדירו את התפקידים בצורה ברורה

בעיות בקרב צוותי ניהול הן דבר פחות שכיח, אם המנהלים מחזיקים בתפקידים מוגדרים כהלכה. חשוב לזהות את המעלות והכישורים הספציפיים של כל מנהל, לפני הגדרת התפקיד.

אדם המרגיש בנוח בעמדתו, ירגיש פחות מאוים, תפקודו יגבר, ובסופו של דבר יסתדר טוב יותר עם מנהלים אחרים.

 

רוצים לזהות את המעלות הספצפיות של כל מנהל?

זהו את הבעיות, דברו על זה, וצרו אווירה של כבוד הדדי

טפחו תרבות של כבוד בין המנהלים.

נצלו פגישות, אפילו אלו שעוסקות בענייני יום-יום כדי לעודד דו-שיח המבוסס על כבוד.

נסו לזהות את האינדיבידואלים הבעייתיים יותר, ופתרו את הקונפליקט עימם בדרכי נועם. היכולת לזהות בקלות ובזריזות את הברגים הבעייתיים במבנה, היא נחלתם של מנהיגים מעטים.

 

הזנחה של נושא הקונפליקטים עלולה במקרה הטוב לגרום לפגיעה בפוטנציאל החברה הנשענת על עובדיה המנוסים והכשירים ביותר. במקרה הרע, הקונפליקטים יובילו לפיטורין וכשלים משמעותיים בתפקודה.