top of page

אדם יכול לתת מבלי לאהוב אבל הוא לא יכול לאהוב מבלי לתת!

עבודת צוות: פעילות של צל הדרך לשיפור עבודת צוות

פעילות עבודת צוות של צל הדרך נועדה לאמן צוותי עובדים להתמודדות משותפת עם רעיונות חדשים, משימות חדשות, אתגרים, התלבטויות ואי הסכמות, בפעילויות עבודת צוות של צל הדרך המטרה היא שקולכם ישמע ותהיו חלק בלתי נפרד מהחלטה או עמדה.

במידה ומחפשים אימון צוותי המשפר את הביצועים או האווירה בחברה?  הגעתם למקום הנכון. בצל הדרך פיתחנו מגוון סדנאות שעוזרים לצוות לקבל את התובנה והחיבור להשגת מטרה משותפת...

אופרה וינפרי אומרת: על שינוי בצוות

כדי לשנות את התנהגותם של אנשים צריך לגעת בליבם, לא רק לטעון את הטיעון הטוב ביותר.

ואנחנו בצל הדרך בדיוק שם.

פעילויות וסדנאות באווירה ובקסמו של הטבע המרגש שייעודן עבודת צוות ופיתוח צוות תוך עיבוד עמוק ומשמעותי בזמן קצר יחסית.

שיפור התקשורת הבינאישית, שיפור יכולות קבלת ההחלטות ופתרון הבעיות, חשיבה יצירתית והעצמת הפרטים בצוות ליצירת שיתוף וסינרגיה.

הצוות יבצע תרגילים אישיים וקבוצתיים שבסיומם תנותח הפעילות תוך השלכה מהשטח לגיבוש והתמודדות היום-יומית בסביבת העבודה.