top of page
סדנאות פיתוח צוות

צא לדרך

צא לדרך

צא לדרך

צל הדרך

סדנאות פיתוח צוות וימי גיבוש

מחפשים ליצור חוויה?
מחפשים לגבש את הקבוצה,
מעוניינים בסדנת בפיתוח הצוות,
לצאת לטיול מודרך?
אנחנו פה כדי לעזור לכם בגיבוש היציאה!

סדנאות פיתוח צוות
סדנת פיתוח צוות צל הדרך

New

טיולי אופניים מאורגניים

יגאל בן דניאל - צל הדרך

ברחתי אל המדבר, לנוף הפראי, גרמתי לעצמי להתמודד עם מצבים קיצוניים, לראות את התהליכים והשינוי שהטבע צפן לנו.

לקחתי את הקישורים  שנחשפתי אליהם וראיתי שאני עובר תהליך מרתק בחיבור שלי לקרב את הזולת לטבע וליצור תהליכים דומים גם לאחרים, לחבר אותם למשהו שנראה רחוק.

כעבור שלושה עשורים של הדרכת קבוצות אני אשמח לתת לכם מניסיוני.